MENU PŘIHLÁSIT SE DO KURZU

Hodiny gramatiky

Dle poptávky
(podrobnosti níže)

Kdo vás bude učit

Ing. Zdeňka Markovičová BSc Barbora Kovářová

Soustřeďme se na gramatické jevy

Potřebujete ujasnit a zažít si správné používání gramatických jevů tak, abyste používali anglický jazyk korektním způsobem? Využijte hodiny gramatiky, kde vám pomůžeme tohle všechno zvládnout.

Používáme nejlepší učebnice gramatiky na trhu a jevy s vámi budeme aktivně procvičovat.

Zaujali jsme vás?

Můžete se nám ozvat se svými dotazy nebo rovnou přejít k přihlášce do kurzu pro chronické začátečníky.

Ceny kurzu – hodiny gramatiky

Kurz otevřeme na základě poptávky. Měli-li byste o kurz zájem, ozvěte se nám.